JOEL SAMI : PARRAIN DE L'ASSOCATION DE 2013 A 2015